Артериальная гипертензия

Пілотний проект

Написано admin в . Опубліковано Технології

Реалізація пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою в КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня»

З кожним роком хвороби системи кровообігу (ХСК) стають ще більш пріоритетними та мають тенденцію до зростання. Серед мешканців Суворовського району 70,9% мають одне з цих захворювань.

В структурі ХСК ішемічна хвороба серця ( ІХС) складає 35% (25597 осіб), артеріальна гіпертензія ( АГ) складає 45% (35060 осіб), церебро — васкулярні хвороби (ЦВХ) — 12,2% (8888 осіб).

АГ є самим розповсюдженим захворюванням та спричиняє важкі ускладнення.

В 2012 році ми отримали чотири нормативних документа, які визначили нашу тактику та стратегію по відношенню до АГ до 2020 року.

  • Постанова Кабінету Міністрів України №340 від 25.04.2012 «Пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування хворих з гіпертонічною хворобою». Метою даного проекту є розробка механізму державного регулювання цін на гіпотензивні лікарські засоби, а також розробити шляхи можливого переходу на страхову медицину та рецептурне відпускання ліків.
  • Наказ МОЗ України №384 від 24.05.2012 «Про затвердження та впровадження медико — технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії».
  • Положення №546 від 08.06.2012 «Про електронний реєстр пацієнтів».
  • Організаційно — методичні заходи №64.12/136.2 «Щодо виписування рецептів на лікарські засоби, на які поширюється дія пілотного проекту».

Адміністрація лікарні затвердила план заходів з висвітленням реалізації пілотного проекту.

З лікарями лікарні, які залучені до реалізації пілотного проекту проведено декілька конференцій з метою ознайомлення з положеннями цього проекту, а також надана методична допомога лікарні УВС та відділковій лікарні станції Херсон, які розташовані на території Суворовського району.

Створено реєстр хворих на артеріальну гіпертензію.

Адміністрація лікарні забезпечила необхідну наявність рецептурних бланків Ф.1 для виписки ліків хворим на АГ відповідно до Постанови КМУ від 23 квітня 2012 №340 з розрахунку 15-17 бланків на рік на одного хворого. На бланках стоїть червоний штамп «Підлягає відшкодуванню».

Проведена роз’яснювальна робота з медичними працівниками щодо взаємозамінності лікарських засобів у межах міжнародної непатентованої назви і відповідної виписки рецептів, відпрацьовані механізми моніторингу за виписуванням рецептів та їх обігом.

На протязі року та звітного періоду з лікарями постійно проводяться заняття по змінам підходів в лікуванні АГ. Істотно покращилась якість лікування АГ, , а головне підвищилась прихильність хворих до лікування, обізнаність населення про ССЗ. Все це дозволило оптимізувати ефективність терапії у пацієнтів з ССЗ.

Санітарно — просвітницька робота, яка проводилась на протязі останніх років покращала обізнаність хворих на АГ про наявність підвищеного артеріального тиску та підвищила прихильність до лікування.

Систематично проводиться анкетування пацієнтів в поліклініках з АГ, яке показало позитивні зміни.

З метою інформованості населення з питань АГ та серцево — судинних захворювань лікарі значну увагу приділяли санітарно — просвітницькій роботі. Розповсюджувались пам’ятки по ССЗ для пацієнтів, щоденники контролю АТ.

В лікарні оновлена робота «Кардіошколи», де пацієнти на протязі робочого часу поліклінік мають змогу виміряти АТ, отримати поради по раціональному харчуванню, модифікації способу життя, навчитися самостійно діяти в разі гіпотензивних кризів, нападу стенокардії.

В поліклініках запроваджені «Дні здоров’я», які проводяться щотижня. В кабінеті долікарняного прийому та біля реєстратури всі бажаючі мають можливість виміряти свій тиск та отримати відповідні рекомендації.

На сьогоднішній день в реєстрі перебуває 35654 хворих на артеріальну гіпертензію. Виписано рецептів на лікарські засоби, які підлягають частковому відшкодуванню вартості задіяних в Пілотному проекті – 52504, рознесено по домах приблизно 3000 рецептів, з доступної інформації в аптеках здійснено відшкодування на суму приблизно 104000 гр.

Одним з напрямків по зниженню смертності та ускладнень АГ та ІХС є хірургічні та інтервенційні методи лікування. З відкриттям міського центру серця та придбанням для нього сучасного ангіографа, кількість цих втручань значно збільшилась.

Висока коштовність цих втручань обмежує їх доступність для населення і потребує державної підтримки.

Препарати згідно пілотного проекту можливо отримати лише за рецептом лікаря в певних аптеках Суворовського району:

  • комунальних аптеках № 3, 8, 111, 70, 81,
  • та аптеках системи «Крок» та «Медпрепарати».

Очікується, що зниження цін на гіпотензивні засоби сприяє на зниження смертності та ускладнень гіпертонічної хвороби та сприяє підвищенню прихильності хворих до лікування.

Районний кардіолог
Спіріна О.І.

Мітки:

Повідомлення з вашого сайту.

Залишити коментар

. 53