Співпраця з громадськими, благодійними організаціями та донорами гуманітарної допомоги

Благодійництво – можливість роботи лікарні.

 

В історії України благодійництво і меценатство відігравало велику роль у розвитку медицини.

Система охорони здоров`я відноситься до тих галузей народного господарства, які, визначаючи в цілому рівень благополуччя населення і ступінь його соціальної захищеності, служать своєрідним індикатором існуючої політико – економічної ситуації в суспільстві і, як наслідок, чуйно реагують на будь – які зміни характеру виробничих і суспільних відносин.

Поширення і нагромадження хронічної патології серед населення вимагає кардинальних перетворень з урахуванням постійного росту собівартості лікувально – діагностичної допомоги, що в значної мірі залежить від обсягів фінансування.

Існуюча в даний час система фінансування медичної допомоги забезпечує тільки мінімальні потреби лікувальних установ. При цьому понад 80% виділених бюджетних коштів використовуються на виплату заробітної плати медичним працівникам. На фінансування лікувально – діагностичних медичних  технологій витрачається близько 7% бюджету, при мінімальній потребі в 7-10 разів більше.

Можливим шляхом розвитку і вдосконалення системи надання медичної допомоги на територіальному рівні є залучення до її фінансування  суспільно – солідарного сектору (сектору додаткових можливостей), тобто коштів населення.

В доступному для огляду майбутньому важко очікувати скільки – не будь суттєвого припливу коштів в охорону здоров`я. Тим більше, у цих складних економічних умовах необхідно реформувати систему державних зобов’язань. Стрижнем цього реформування повинний бути пошук соціально прийнятних і економічно раціональних форм залучення коштів населення, підприємств та організацій.

Системи обов’язкового медичного страхування (ОМС) на даний час не створена, але, навіть при її введенні гарантований державою обсяг допомоги складе близько 30 %, інше (додатковий обсяг) – за рахунок позабюджетних  коштів.

За останні роки одним з шляхів отримання додаткового фінансування для лікарень міста стало співробітництво з благодійними фондами. Привабливість такої взаємодії – законність існування фондів (не суперечить нормам законодавства), сприяння  їх розвитку з боку держави, як третього сектору економіки та прозорість взаємовідносин з лікарнями.

Згідно ст. 18 Закону України „Основи законодавства України про охорону здоров’я” всі заклади охорони здоров’я мають право використовувати для підвищення якісного рівня своєї роботи кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями і окремими громадянами.

Конституційний Суд України зазначає, що безоплатність медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я не виключає можливості солідарної участі населення у додатковому фінансуванні галузі охорони здоров’я за рахунок розвитку позабюджетних механізмів залучення додаткових коштів, у тому числі створення лікарняних кас, спілок, фондів. Не виключаючи можливості та доцільності добровільних пожертвувань на охорону здоров’я, Конституційний Суд України виходить з того, що благодійна діяльність має здійснюватись у відповідних правових формах і в порядку, передбачених Законом України.

З огляду на вище сказане, лікарня співпрацює з благодійниками – фізичними та юридичними особами, яки здійснюють благодійництво в інтересах набувачів благодійної допомоги.

На підставі законодавчих норм лікарнею укладена угода з Херсонським обласним благодійним фондом сприяння розвитку медицини та охорони здоров’я „Медицина” .

Касовий облік благодійних внесків здійснюється фондом згідно чинного законодавства України та перевіряється відповідними  контролюючими органами.

Діяльність Фону неприбуткова, прозора, керівництво організації забезпечує вільний доступ до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність.

Кошти, отримані в якості благодійної допомоги, використовуються виключно для поліпшення стану матеріально – технічної бази лікарні, вдосконалення лікувально – діагностичного процесу, підтримання належного санітарно – протиепідемічного режиму, придбання медикаментів та розхідних матеріалів і т.і.

При спілкуванні з громадянами медичні працівники підкреслюють бажаність і важливість допомоги лікарні з боку населення, добровільний характер внесків та їх цільове призначення для потреб закладу, що не пов’язане з отриманням якихось вигод та заохочень медиками.

В умовах недостатнього фінансування, відсутності обов’язкового медичного страхування допомога громадян та організацій є єдиною можливістю зберегти доступність та необхідні обсяги медичної допомоги.

Всі бажаючі надати допомогу можуть надсилати її на рахунок ОБФ «Медицина» за реквізитами:

 

Обласний благодійний фонд сприяння розвитку медицини та охорони здоров’я “Медицина” (ОБФ «Медицина»)

73000, пр. Ушакова, 21

 

р/рах  260080169317

в ХФ  АТ «Укрексімбанк»,

МФО 352639, код ЄДРПОУ 24953420

Призначення платежу: Благодійна допомога для КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша». Без ПДВ

 

Підсумки співробітництва КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» і ОБФ «Медицина» у 2011 році.

Підсумки співробітництва КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» і ОБФ «Медицина» у 2012 році.

Підсумки співробітництва КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» і ОБФ «Медицина» у 2013 році.

Підсумки співробітництва КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» і ОБФ «Медицина» у 2014 році.

Підсумки співробітництва КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» і ОБФ «Медицина» у 2015 році.

Підсумки співробітництва КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» і ОБФ «Медицина» у 2016 році.

Підсумки співробітництва КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня» і ОБФ «Медицина» у 2017 році.

Підсумки співробітництва  КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша» і ХМГО «Асоціація 21 століття».

 

Залишити коментар

. 43