Організаційно-методичний відділ

Організаційно-методичний відділ є структурним підрозділом КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є.Карабелеша», який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, ДОЗ Херсонської облдержадміністрації, УОЗ Херсонської міської Ради, статутом клінічної лікарні.

Відділ у своїй діяльності безпосередньо підконтрольний і підзвітний головному лікарю, а також звітується згідно затверджених Держкомстатом України та МОЗ України форм державної статистичної звітності у встановлені терміни перед обласним інформаційно – аналітичним центром медичної статистики ДОЗ Херсонської облдержадміністрації.

orgmetod

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

 • Організація медико-статистичної роботи у відділеннях лікарні.
 • Узагальнення звітності та іншої оперативної інформації про результати діяльності відділень лікарні.
 • Забезпечення подання форм Державної статистичної звітності, затверджених Держкомстатом та МОЗ України, у встановлені терміни в обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.
 • Інформаційно – аналітичне забезпечення планування діяльності лікарні.
 • Участь у формуванні плану основних організаційних заходів лікарні та здійснення контролю за його виконанням.
 • Організація і проведення аналітичних досліджень та інформаційне забезпечення керівництва лікарні з метою координації лікувальної та організаційно-методичної роботи.
 • Здійснення контролю за дотриманням єдиної системи ведення, збору, зберігання та обробки медико-статистичної інформації.
 • Проведення у встановленому порядку контролю за термінами та якістю виконання наказів щодо ведення первинної медичної документації у відділеннях лікарні.
 • Участь у формуванні заходів щодо виконання національних програм з охорони здоров’я.
 • Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у медичному закладі.
 • Участь у науково-теоретичних розробках та програмах досліджень з питань охорони здоров’я.

Залишити коментар

. 48